TORE kirjastus


TORE kirjastus
Asutasin selle 2016. aasta kevadel 
soovist aidata autoreid, kes tagasihoid-
likumad ja kirjandusmaastikul
tundmatumad. Püüd püsib,
aga tuult tiibadesse
puhun kõigile.
Kaupo